Verantwoording

Stichting WFCI, Creil

Financiële verantwoording 2017 

Inkomsten 
Donateurs      1.029 
Giften      1.832 
Acties en verkoop spullen      2.634 
Rente spaarrekening      0 
      5.495 
Bestedingen       
Uitgaven op Bali:       
Bijdragen kinderen  3.988     
Kosten organisatie op Bali  975     
    4.963   
Algemene kosten:       
Contributies. heffingen en abonnementen  36     
Rente en kosten bank  183     
Algemene kosten  0     
    219   
      5.182 
Toevoeging aan de reserve      313 

 

anbi2016Financiële verantwoording 2016

 

Financiële verantwoording 2015

Donateurs 844
Collecten 167
Giften 1.470
Acties en verkoop spullen 452
Rente spaarrekening 112
inkomsten 3.045
Uitgaven op Bali
Bijdrage kinderen 1.939
Organisatie op Bali 69
2.008
Algemene kosten
Contributies, heffingen en abonnementen 41
Rente en kosten bank 169
Algemene kosten 69
279
uitgaven 2.287
Toevoeging aan de reserve 758

Financiële verantwoording 2014

verantwoording

Financiële verantwoording 2013

Donateurs 1017
Collecten 412
Giften 280
Acties en verkoop spullen 1.443
inkomsten     3.152
Uitgaven op Bali
Bijdrage kinderen 1.968
Project Desi 155
2.123
Algemene kosten
Contributies, heffingen en abonnementen 25
Rente en kosten bank 116
Algemene kosten 74
215
uitgaven     2.338
Toevoeging aan de reserve     814

Nieuws

Indo suka import