Buitenschoolse Opvang 2013

buitenschools

Desi, een van de medewerkers van stichting WFCI op Bali, heeft in 2013 een instelling voor buitenschoolse opvang in het leven geroepen. Ook in Indonesië is buitenschoolse opvang heel belangrijk. Want het stelt ouders in staat om te werken en daardoor kunnen zij het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

WFCI heeft dit project dan ook van harte ondersteund met een eenmalige bijdrage voor kasten, lessenaars, speel- en leermaterialen en uniforme kledij. In 2018 is er nog eens steun verleend in de vorm van een renteloze lening voor huur van een locatie. Deze is, conform de afspraak, door Desi in twee jaar helemaal terugbetaald.