Bali As – Salam 2009

In 2004 heeft een onderwijzersechtpaar met een groep mensen een kleuterschooltje opgezet voor wees-, halfwees- en kansarme kinderen op Bali. Na korte tijd functioneerde dat tevens als naschoolse opvang, ook voor oudere kinderen.

In oktober 2007 hadden medewerkers van WFCI contact mebalit dit echtpaar, toen zij kinderen zochten voor een sponsor zwemtocht in het kader van de klimaatconferentie, die toen plaatsvond op Bali. Zo kwamen wij als stichting WFCI in aanraking met de organisatie, de leerkrachten en de omstandigheden.

 

Ruimte te klein
Tot 2009 werden de kinderen opgevangen en begeleid in een gebedsruimte. Deze ruimte was te klein, de dubbele functie werkte niet en de regels die werden gesteld, sloten niet meer aan bij de doelstelling van de inmiddels opgerichte Yayasan (stichting) Bali As-Salam. Het bestuur wilde grond aankopen om daarop een kindertehuis en school te bouwen. In maart 2009 is men daarmee al begonnen. Zie de foto van de eerste steenlegging.

Stichting WFCI bood financiële hulp
WFCI heeft financieel geholpen met de fundering en het bouwrijp maken van het perceel en heeft tevens voor de eerste 5 jaar de huur betaald. April 2010 was de bouw voltooid. Vanaf dat moment moest het bestuur van Bali As-Salam laten zien waar het eigenlijk voor staat. En dat is het beheren en leiden van een goed kindertehuis met goede zorg. Zij moet een plaats creëren waar kinderen niet alleen onderdak hebben, maar waar ze zich vooral ook thuis voelen.

Toekomst
WFCI wil dit proces eerst monitoren voor we eventueel verder gaan met structurele hulp.

Bali-As-Salam-3