Doelstelling WFCI

De afkorting WFCI staat voor Welfare and Future of the forgotten Children of Indonesia.

De stichting helpt en ondersteunt kansloze kinderen in Indonesië om hun welzijn te verbeteren en hun kansen op een goede toekomst.

Een van de voornaamste doelstellingen daarbij is om de kinderen te voorzien in de daartoe zo belangrijke levensbehoeften als scholing, educatie, gezondheidszorg en voorlichting.

Lees verder op: Werkwijze

bali