Middelen WFCI

Het benodigde geld voor de projecten van WFCI wordt verkregen via vaste donateurs en middels incidentele giften van particulieren, bedrijven, scholen en kerken.

Daarnaast zet het bestuur zich voortdurend in om via allerlei acties geld te verwerven. Acties zoals:

  • Verzorgen van de catering op open dagen en festiviteiten
  • Organiseren van creatieve workshops
  • Stands op vrijmarkten, themadagen, braderieën
  • Lezingen voor (vrouwen) verenigingen
  • Bereiden van Indonesische rijsttafels voor groeperingen
  • Loterijen

Kortom, het bestuur grijpt elke kans aan om voor WFCI gelden te genereren.

Middelen WFCI maria

Meer middelen door meer bekendheid
Door de activiteiten krijgt de stichting meer bekendheid. Zo komen er steeds meer mensen die WFCI een warm hart toedragen en spontaan acties ontplooien om het werk van WFCI te ondersteunen. Prachtige initiatieven, zoals bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de opbrengst van collecten en zendingsgeld of het afstaan van kerstgratificaties. Soms lopen deze initiatieven via de kerk, school of het bedrijf waarbij men betrokken is. Andere keren gaat het om puur persoonlijke bijdragen. Ook hebben we mogen delen in de winst van een kringloopwinkel en een wereldwinkel. Hartverwarmend.

Nodig ons uit
WFCI wil haar werk en doelstellingen verder bekendheid geven, zodat we nog meer kinderen kunnen helpen. Wij komen graag bij uw bedrijf, school, vereniging of club om u over onze stichting te vertellen. Neem gerust contact met ons op.

Lees verder op: ANBI status