Educatie 2011 – heden

educatie2

Sinds 2011 wordt door stichting WFCI op de Indonesische eilanden Bali en Lombok een aantal kinderen tussen de 3 en 18 jaar ondersteund en in staat gesteld om naar school te gaan en een beroepsopleiding te volgen.

Het gaat om kansarme kinderen, wezen en halfwezen die onder armoedige omstandigheden leven en waar onvoldoende geld is om onderwijs voor hen te realiseren.

 

Basisonderwijs
De basisschool wordt in Indonesië weliswaar door de gemeenschap betaald, maar er is vaak geen geld voor het verplichte schooluniform, schoeisel en een tas. Deze praktische zaken worden door WFCI aangeschaft, zodat de kinderen als volwaardige leerlingen aan het onderwijs deel kunnen nemen.

Voortgezet onderwijs
Op het voortgezet onderwijs hebben de leerlingen naast uniform, tas en schoenen ook sportkleding nodig plus boeken en schriften. Bovendien moet er nu schoolgeld worden betaald.

Beroepsopleiding
Anders wordt het als er een beroepsopleiding wordt gevolgd. Die moet geheel zelf worden bekostigd en er moet bijvoorbeeld een stageplaats worden ingekocht. WFCI vindt ondersteuning van de kinderen in deze fase heel belangrijk, want met het diploma van een beroepsopleiding krijgen ze goede kans op een baan. Daardoor zijn zij later in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en vaak ook in dat van hun familie.

Bekostiging
Stichting WFCI stimuleert de ouders of verzorgers zoveel mogelijk om in ieder geval de helft van het schoolgeld te betalen. De andere helft wordt door WFCI bekostigd. Soms zijn er gevallen waar er helemaal geen geld is, maar waar de kinderen wel graag willen leren en gemotiveerd zijn om naar school te gaan. WFCI sponsort die kinderen dan voor 100%.

educatie_basisonderwijs

Wanneer springt WFCI in?
Kinderen die in aanmerking komen voor ondersteuning van WFCI worden aangemeld door onze medewerkers ter plaatse. Vervolgens wordt de thuissituatie bekeken, wordt de noodzaak bepaald en de hoogte van de bijdrage vastgesteld. Zulks in nauw overleg met Sjaak Franke, de voorzitter van ons bestuur tijdens zijn jaarlijks verblijf op Bali en Lombok.

 


Controle
Elk jaar wordt beoordeeld of de bijdrage van WFCI nog nodig is c.q. nog voldoende is. Bovendien wordt door onze projectbegeleiders steeds gepeild of de opleiding ook daadwerkelijk wordt gevolgd en met welke resultaten.

Aantal kinderen

Stichting WFCI heeft jaarlijks circa 40 kinderen onder haar hoede. Kinderen die zonder onze hulp allemaal in een kindertehuis zouden zijn beland. Want als er thuis geen geld is voor onderwijs, is dat meestal de enige optie. Dankzij WFCI kunnen deze kinderen opgroeien in de eigen woonsituatie.

Bekijk hier een pdf met een overzicht van de kinderen op Lombok en Bali (pdf)


Succes

Sinds 2015 werpt de ondersteuning door WFCI zijn vruchten af.
Elk jaar weer behalen een aantal van onze pupillen hun diploma beroepsonderwijs en, nog belangrijker, slagen erin om daarmee een baan te vinden!!!


Geslaagden met diploma van de afgelopen 5 jaar

Voor een overzicht van de geslaagde kinderen, klik hier.