Donateurs

Stichting WFCI is altijd op zoek naar donateurs. Vaste inkomsten geven ons de zekerheid dat we ons werk voor kansarme kinderen in Indonesië kunnen continueren. Heel belangrijk, want als we een kind onder onze hoede nemen is dat voor een lange periode. Van de kleuter- of lagere school tot en met het diploma van een beroepsopleiding kan dat wel 15 jaar in beslag nemen. Bovendien geldt: hoe meer donateurs, des te meer kinderen wij scholing kunnen bieden.

Blijf op de hoogte van WFCI
Via de website en Facebook houden we u op de hoogte van onze projecten en ander nieuws, zodat u precies kunt zien wat er met uw donatie wordt gedaan. Alvast wat inzicht: voor € 30,- gaat een kind in Indonesië een jaar lang naar het basisonderwijs. Voortgezet onderwijs kost circa € 150,- en een beroepsopleiding ongeveer € 250,- per jaar.

Elke euro gaat naar de kinderen
Enthousiast geraakt? Dan kunt u zich als donateur van WFCI aanmelden op onderstaand adres. U ontvangt dan van ons nadere gegevens over de wijze waarop u uw jaarlijkse donatie kunt regelen. Daar is trouwens geen minimum aan verbonden. Elk bedrag is van harte welkom! En het kan niet vaak genoeg gezegd worden: al onze medewerkers verrichten hun taken volkomen belangeloos, zodat iedere gedoneerde euro geheel voor de kinderen wordt ingezet.

Donateuradministratie
Maria Jansen,
Kamille 5,
8313 BA Rutten
info@wfci.nl

Als u geen vaste donateur wilt worden: u kunt WFCI ook steunen met een eenmalige gift. Aan de hoogte ervan is geen minimum verbonden. Elk bedrag is welkom!